Rapportering om dödshjälp riskerar att förhärliga självmordet

11 februari 2022
Kyrkans Tidning

Rapporteringen om hur Björn Natthiko Lindeblad avslutade sitt liv är inte ofarlig, även för den som anser att frivillig dödshjälp ibland kan vara acceptabel.

Länk till ursprungsartikeln