Respekt feirer 20-årsjubileum: Verner om livets ukrenkelighet i Sverige, ett av verdens mest sekulariserte land

11 september 2022
Den katolske kirke

I 20 år har den svenske katolske bevegelsen Respekt arbeidet for å fremme menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død. – Målet er å verne om en «livets kultur» i Sverige og å fremme Kirkens arbeid med bio-etiske spørsmål, forteller generalsekretær Benedicta Lindberg. Hun oppfordrer Den katolske kirke i Norge til å starte en tilsvarende bevegelse.

Länk till ursprungsartikeln