”Satsa på god palliativ vård före dödshjälp”

24 januari 2022
Dagens Medicin

Som sjuksköterska har jag mött många patienter som önskat min hjälp att dö innan de fått hjälp att leva, skriver sjuksköterskan Meryem Yebio.

Länk till ursprungsartikeln