SBU-rapport om hormon­behandling vid köns­dysfori hos vuxna

22 september 2022
Janusinfo

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har i en systematisk översikt utvärderat effekter av hormonbehandling vid könsdysfori hos vuxna. Översikten inkluderar också i vilken mån man väljer att avsluta behandlingen.

Länk till ursprungsartikeln