Smer: Domstol ska inte bedöma könsbekräftande kirurgi

18 februari 2022
Läkartidningen

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) går emot regeringen och menar att det inte ska gå att överklaga ett nekande beslut om könsbekräftande kirurgi till domstol. Det är en bedömning »domstolarna saknar kompetens för«, skriver Smer i ett remissvar till ett lagförslag. Också Läkaresällskapet är kritisk till förslagets utformning.

Länk till ursprungsartikeln