Smer: Hög tid att ta tag i reglering av genredigering

31 mars 2022
Läkartidningen

Förbudet mot ärftlig genredigering bör kvarstå. Dessutom bör ett tillfälligt stopp för somatisk genredigering utanför vården införas. Det slår Statens medicinsk-etiska råd fast i en ny rapport. Rådet uppmanar också regeringen att skyndsamt tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen på det här området.

Länk till ursprungsartikeln