Socialstyrelsen tvärvänder om transvården av unga

23 februari 2022
Svt Nyheter

UPPDRAG GRANSKNING Socialstyrelsen gör en helomvändning gällande hormonbehandlingar för minderåriga med könsdysfori. “Riskerna överväger nyttan”, enligt myndigheten som nu utfärdar nya rekommendationer.

Länk till ursprungsartikeln