Söker ägg- och spermiedonatorer på Uppsala resecentrum

09 november 2022
Sveriges Radio

På reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset råder det stor brist på donatorer av ägg och spermier för IVF-behandlingar.

Länk till ursprungsartikeln