Sperma avsedd för fertilitetsbehandling användes för donation – män blev pappor ovetandes

23 november 2022
Dagens Medicin

Män som lämnat sperma i samband med fertilitetsbehandling misstänks i två fall ha blivit utnyttjade för ofrivillig spermiedonation.

Länk till ursprungsartikeln