”Stoppa genförändring utanför sjukvården”

30 mars 2022
Svenska Dagbladet

Det bör inte vara tillåtet med behandlingar som syftar till att göra genförändringar på människor utanför hälso- och sjukvården, till dess de etiska och juridiska frågorna har utretts. Det skriver företrädare för Smer.

Länk till ursprungsartikeln