”Stoppa regeringsförslaget om juridiskt könsbyte”

04 maj 2022
Dagens Nyheter

Enligt ett lagförslag ska möjligheten till juridiskt könsbyte för trans­personer vidgas från 12 års ålder. Förslaget bryter mot den viktiga principen om barnets bästa. Det undviker också den avgörande frågan om betydelsen av biologiskt kön, särskilt när det gäller kvinnors rättig­heter och jämställdhet, skriver ett brett fält av samhällsdebattörer.

Länk till ursprungsartikeln