Strategin mot hiv och aids ska ses över

17 juni 2022
Dagens Medicin

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag för att uppdatera den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Länk till ursprungsartikeln