Svalt engagemang för Livets söndag i Sveriges församlingar

13 december 2022
Världen idag

I söndags firades Livets söndag. När Världen idag har tittat runt på flera stora församlingars gudstjänstprogram verkar dagen dock inte ha uppmärksammats i någon större utsträckning. Samtidigt var det endast två samfundsledare som valde att underteckna en debattartikel där livet lyftes fram.

Länk till ursprungsartikeln