Svenskt ja till genterapi mot svår muskelsjukdom

01 februari 2022
LäkemedelsVärlden

Genterapin Zolgensma blir nu tillgänglig för små barn med allvarlig form av spinal muskelatrofi i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln