Torsten Mossberg: Vi bör samlas till konstruktivt seminarium

24 januari 2022
Läkartidningen

Replik. Frågan om assisterat döende är åter på agendan och debatteras flitigt i press, radio och tv. Läkarförbundet är överens med författarna till debattartikeln »Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga« i Läkartidningen [1] om att det är en mycket svår och komplicerad fråga. Endast en sansad debatt kan föra frågan framåt.

Länk till ursprungsartikeln