Unga mådde bättre efter könsbekräftande hormoner

07 mars 2022
Dagens Medicin

Unga med könsdysfori som fick hormonbehandling upplevde en förbättrad psykisk hälsa redan efter ett år. Bland dem som inte fick behandling sågs däremot ingen skillnad i en ny studie.

Länk till ursprungsartikeln