Varje liv är värt att leva Maria Ludvigsson

06 januari 2022
Svenska Dagbladet

Inom äldreomsorgen saknas personal som talar svenska. De som behöver hjälp kan inte göra sig förstådda. Vår syn på ålderdom är beklaglig.

Länk till ursprungsartikeln