World Medical Association antog nya internationella medicinsk-etiska regler

11 oktober 2022
Sveriges Läkarförbund

WMA, Världsläkarförbundet, höll i förra veckan sitt årsmöte i Berlin. Vid mötet, där Läkarförbundet representerades av Sofia Rydgren Stale, Torsten Mossberg och Heidi Stensmyren, antogs en omarbetad version av WMA International Code of Medical Ethics. Detta centrala etiska regelverk – en internationell motsvarighet till Läkarförbundets etiska regler – innehåller grundläggande etiska principer för läkare.

Länk till ursprungsartikeln