”Barnlöshet försvarar inte utnyttjandet av en annan”

12 maj 2023
Svenska Dagbladet

”Någon annan ska inte ta risken för att du vill ha ett barn.” ”Värdgraviditet inom sjukvården skulle ge trygghet.” Åsikterna går i sär om att införa icke-kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln