”Burkbarn” måste ha rätt att veta vem som är biologisk pappa

19 april 2023
Dagen

På samma sätt som vi nu försöker tillgodose stöd till adoptivbarn och adoptivföräldrar, bör det finnas stöd till barn som kommit till genom insemination och befruktning utanför kroppen, skriver Anna Sandberg.

Länk till ursprungsartikeln