Debatt För allas rätt till sin familj

18 augusti 2023
Arbetarbladet

För oss liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Trots detta är det fortfarande många hbtqi-personer som inte vågar leva öppet eller utsätts för hatbrott. Det är helt oacceptabelt.

Länk till ursprungsartikeln