Demens och Downs syndrom – nu undersöks livsstilens påverkan

09 mars 2023
Sveriges Radio

Personer med Downs syndrom kan drabbas av demenssjukdomar i 40-60-års åldern. En internationell så kallad FINGER-studie planeras för att se om livsstilsförändringar skulle minska risken att utveckla Alzheimer för personer med Downs syndrom. Professor Miia Kivipelto tror att det skulle kunna förbättra för den här gruppen.

Länk till ursprungsartikeln