Embryot får en själ efter två veckor

08 september 2023
Forskning & Framsteg

I Sverige är det olagligt att odla ett mänskligt embryo längre tid än två veckor. Men tekniska framsteg har lett till en ny diskussion om var gränsen ska gå – och vad ett embryo är.

Länk till ursprungsartikeln