EU kan likställa mänskliga embryon med hudceller

15 september 2023
Världen idag

I tisdags röstade EU-parlamentet igenom ett lagförslag som innebär att mänskliga embryon jämställs med bland annat organ, blod och vävnad. För svensk del var det bara Sverigedemokraternas ledamöter och Sara Skyttedal (KD) som röstade emot. – Embryon har ett helt annat skyddsvärde än till exempel en njure, säger Skyttedal.

Länk till ursprungsartikeln