Fakta i frågan: Hade Sverige färre dödsfall under pandemin än andra länder?

27 mars 2023
Dagens Nyheter

Klarade Sverige coronaviruset bäst i Europa? DN har granskat överdödligheten under pandemin. Kristoffer Örstadius fortsätter att undersöka viktiga samhällsfrågor i Fakta i frågan.

Länk till ursprungsartikeln