Fertilitetsbevarande åtgärder

04 januari 2023
Läkartidningen

Unga individer med risk att förlora sin fertilitet på grund av sjukdom eller dess behandling kan i dag erbjudas fertilitetsbevarande åtgärder med hjälp av metoder som successivt har utvecklats och implementerats i den svenska sjukvården.

Länk till ursprungsartikeln