Fler barn bör ges möjlighet till organtransplantation

21 mars 2023
Läkartidningen

Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att identifiera möjliga organdonatorer både bland vuxna och barn. Fler liv räddas om fler patienter som står i kö för att få ett nytt organ kan erbjudas transplantation. Sverige har blivit bättre på organdonationer, men behovet av organ är ständigt större än tillgången. För patienter som står i kö till transplantation är livet ovisst, stressande och otryggt, och en del hinner tyvärr mista livet innan rätt organ blir tillgängligt.

Länk till ursprungsartikeln