Forskare utvecklade mänskliga embryon ur stamceller

07 juli 2023
Världen idag

Syntetiska mänskliga embryon har för första gången kunnat utvecklas från stamceller. Ett av syftena är att få kunskap om genetiska sjukdomar och missfall. Men forskningen väcker också etiska frågor kring gränsen för mänskligt liv.

Länk till ursprungsartikeln