Första födseln efter livmodertransplantation med enbart robotkirurgi

26 maj 2023
Expertsvar

För första gången i världen har ett barn fötts efter en livmodertransplantation genomförd med enbart robotkirurgi på både donator och mottagare. Därmed har ännu ett landmärke passerats för den världsledande forskargruppen vid Göteborgs universitet.

Länk till ursprungsartikeln