Första stamcellstransplantationen genomförd i ny parkinson-studie

28 februari 2023
Läkartidningen

Nya dopaminproducerande stamceller har nu transplanterats till den första patienten inom ramen för en studie vid Lunds universitet. Transplantationen vid Skånes universitetssjukhus beskrivs som en milstolpe i forskningen kring Parkinsons sjukdom.

Länk till ursprungsartikeln