Frågor om könsdysfori hos barn besvaras bara av mer forskning

23 maj 2023
Läkartidningen

I snabb takt omvärderar land efter land i Nordeuropa vilken vård som är lämplig för barn med könsdysfori. Efter att Finland, Sverige och Storbritannien bromsat hormonbehandling och könskirurgi, svänger nu även Norge. Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, kom nyligen med en rapport där de rekommenderar att hormoner och kirurgi klassas som experimentella behandlingar, och att nya riktlinjer för vården utarbetas, baserade på en systematisk genomgång av vetenskapliga studier.

Länk till ursprungsartikeln