”Från svaga stödbehövande till full delaktighet” – synen på funktionsnedsättning har ändrats helt på en generation

04 februari 2023
Svenska YLE

Visst blir det ett generationsskifte, säger Lisbeth Hemgård, som går i pension från FDUV. Ny verksamhetsledare i sommar är Annette Tallberg-Haahtela. Båda väntar på den nya funktionshinderlagen, som manglas i riksdagen som bäst.

Länk till ursprungsartikeln