Hennes barn har fler halvsyskon än utlovat

13 februari 2023
Dagens Nyheter

I Sverige får en donator ge upphov till barn i max sex familjer. Men i praktiken vet ingen om den regeln efterlevs.

Länk till ursprungsartikeln