Hur sörjer jag ett missfall?

24 maj 2023
Arbetet

ör att förstå skammen och ensamheten efter ett missfall måste vi förstå den sociokulturella kontext vi lever i, skriver Sofia Zettermark.

Länk till ursprungsartikeln