Inför ett förbud mot surrogathandeln nu (1)

20 april 2023
Aftonbladet

Svenskar fortsätter skaffa barn genom surrogatmoderskap utomlands, trots att det inte är tillåtet i Sverige. I dag lanserar kvinnoorganisationer, journalister och feminister ett upprop mot den växande reproduktiva handeln. Vi kräver att Sverige omedelbart inför ett förbud mot internationella surrogatarrangemang, vilket det borde finnas en riksdagsmajoritet för.

Länk till ursprungsartikeln