Internutredning: Kontrollen brast när sperma togs från ovetande

05 september 2023
Läkartidningen

Kontroll och uppföljning brast när en läkare tog sperma från ofrivilliga donatorer vid Hallands sjukhus. Man vidtog inte heller åtgärder när problem uppdagades. Det visar sjukhusets interna utredning.

Länk till ursprungsartikeln