Jo, kristendom är visst grunden till de mänskliga fri- och rättigheterna

22 februari 2023
Dagen

Hade de mänskliga fri- och rättigheterna funnits utan kristen tro? Nej. Kommer de fortsätta att finnas, i Sverige och globalt, utan kristen tro?

Länk till ursprungsartikeln