Klart med vilka regioner som får högspecialiserad könsdysforivård

09 mars 2023
Läkartidningen

Nu har nämnden för nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen fattat beslut om var vård vid könsdysfori ska bedrivas. Tre nationella enheter kommer att ansvara för vården, i samverkan med tre andra enheter. »Målet är en mer likvärdig vård, större patientnytta och en säkrad tillgänglighet«, säger Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen.

Länk till ursprungsartikeln