Könsalternerande ingrepp på unga saknar positiva effekter

27 juli 2023
Hemmets vän

Transsexualismens väg från ett marginellt fenomen till att bli något av ett fundament i normoch värdegrundsbyggande är anmärkningsvärd. Processen har gått oerhört fort och medfört radikala förskjutningar i våra perspektiv på vad en människa är, samt på individens rättigheter och skyldigheter gentemot samhällsgemenskapen.

Länk till ursprungsartikeln