Kritik inom KD mot förslag om förenklat könsbyte

05 september 2023
Världen idag

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) arbetar just nu med ett förslag till ny könstillhörighetslag där bland annat åldersgränsen för juridiskt könsbyte kan sänkas. Men inom partiet uppges det finns ett motstånd mot detta.

Länk till ursprungsartikeln