”Lagstifta mot surrogat­industrin”

22 mars 2023
Svenska Dagbladet

Det vinstdrivande elementet i surrogat­industrin gör riskerna för oetiska surrogatarrangemang alltför stora. Värna barns och kvinnors rättigheter genom ett förbud mot kommersiell surrogat­förmedling, skriver juristen Erik Mägi.

Länk till ursprungsartikeln