Läkare: Oetiskt att tvingas föreslå dödshjälp

09 februari 2023
Epoch Times

I Kanada växernu kritiken mot utökningen av landets dödshjälpsprogram. Läkare såväl som andra debattörer menar att det riskerar att användas som ett sätt att spara pengar för landets vårdsystem.

Länk till ursprungsartikeln