Läkarlarm: Transaktivism och vård har flutit ihop

12 september 2023
Världen idag

Intressegrupper som RFSL och Transammans har, trots att de bedriver lobbying, fått ett enormt inflytande på såväl enskilda som transvården i stort. Det konstateras i SVT:s dokumentärserie, där flera läkare vittnar om en ideologisk rörelse som agerar obarmhärtigt mot dem som vågar lyfta fram kritik.

Länk till ursprungsartikeln