Låt inte drömmen om ett barn bli en mardröm för barnet

01 mars 2023
Dagen

Frida Park: I ivern att avstigmatisera allt som inte passar in i kärnfamiljsnormen har barnens rättigheter fallit i skymundan.

Länk till ursprungsartikeln