Musik kan ge stor tröst till patienter i livets slutskede

15 september 2023
Läkartidningen

För att ge svårt sjuka patienter en bättre vårdupplevelse har man i Lund startat ett kulturteam knutet till ASIH. Initia­tivtagare är Ellen Winberg, läkare och specialist i palliativ medicin, som ibland har gitarren med när hon besöker patienter.

Länk till ursprungsartikeln