Ni hjälpte oss att överleva som nyfödda – men hur ska vi leva?

08 mars 2023
Läkartidningen

De unga vuxnas önskan uttrycktes i en arbetsgrupp 2022–2023 om »nya överlevare« med bland andra Prematurföreningen och Barnläkarföreningen.

Länk till ursprungsartikeln