Önep kör över sina egna jurister i beslut om forskning på medvetslösa

25 maj 2023
Läkartidningen

Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, ger grönt ljus för en större studie om tidig kylbehandling vid hjärtstopp, där samtycke inhämtas först i efterhand. I beslutet säger nämnden att den funnit skäl att ompröva sin tidigare tolkning av etikprövningslagen. Jörgen Svidén, kanslichef, sågar dock det hela. »Vi har tyvärr tagit lagen i egna händer«, säger han.

Länk till ursprungsartikeln