Ovärdig vård i livets slutskede – verklighetens palliativa vård?

20 juni 2023
Läkartidningen

Ökad kunskap och medvetenhet om palliativa vårdbehov skulle ge en bättre och tryggare tillvaro i livets slutskede.

Länk till ursprungsartikeln