Regioner köpte spermier från Danmark utan patienters vetskap

15 februari 2023
Dagens Nyheter

Patienter i Region Stockholm har behandlats med spermier från danska jättebanker, utan att veta om det.

Länk till ursprungsartikeln