Staffan Bergström kommer att överklaga beslut om legitimation

29 maj 2023
Läkartidningen

Staffan Bergström anser att förvaltningsrättens beslut att fortsatt återkalla hans läkarlegitimation är »förvånande« och har nu för avsikt att överklaga det till kammarrätten.

Länk till ursprungsartikeln